ทดสอบรถบังคับดริฟ 1:10 สีดำลายแต่งให้กับคุณ ไอร์รถ คลเดิม

ทดสอบรถบังคับดริฟ 1:10 สีดำลายแต่งให้กับคุณ ไอร์รถ คลเดิม

  1. ทดสอบการทำงานโดยรวมของรถ

  2. เดินคันเร่งหน้า

  3. เดินคันเร่งถอยหลัง

  4. บังคับเลี้ยวซ้าย

  5. บังคับเลียวขวา

  6. ทดสอบการชาร์จแบต