ทดสอบรถบังคับ 1:14 ให้คุณ กัญจภาณุ

ทดสอบรถบังคับ 1:14 ให้คุณ กัญจภานุ

  1. ทดสอบการทำงานโดยรวมของรถ

  2. เดินคันเร่งหน้า

  3. เดินคันเร่งถอยหลัง

  4. บังคับเลี้ยวซ้าย

  5. บังคับเลียวขวา

  6. ทดสอบการชาร์จแบต