ทดสอบรถบังคับดริฟให้คุณ อาหลอย อรรคเดช

ทดสอบรถบังคับดริฟ 1:14 รถกระบะสีขาวให้กับคุณ อาหลอย อรรคเดช

  1. ทดสอบการทำงานโดยรวมของรถ

  2. เดินคันเร่งหน้า

  3. เดินคันเร่งถอยหลัง

  4. บังคับเลี้ยวซ้าย

  5. บังคับเลียวขวา

  6. ทดสอบการชาร์จแบต