ทดสอบรถบังคับดริฟ 1:10 สีขาวให้กับคุณ ชูเกียรติ P43 พร้อม Turbo

ทดสอบรถบังคับดริฟ 1:10 สีขาวให้กับคุณ ชูเกียรติ P43 พร้อม Turbo

  1. ทดสอบการทำงานโดยรวมของรถ

  2. เดินคันเร่งหน้า

  3. เดินคันเร่งถอยหลัง

  4. บังคับเลี้ยวซ้าย

  5. บังคับเลียวขวา

  6. ทดสอบการชาร์จแบต

รถบังคับดริฟ รถบังคับดริฟ รถบังคับดริฟ รถบังคับดริฟ รถบังคับดริฟ