ทดสอบรถบังคับดริฟ 1:10 สีขาวให้กับคุณ หนู เล็ก ไงจะคัยร่ะ

ทดสอบรถบังคับดริฟ 1:10 สีขาวให้กับคุณ หนู เล็ก ไงจะคัยร่ะ 

  1. ทดสอบการทำงานโดยรวมของรถ

  2. เดินคันเร่งหน้า

  3. เดินคันเร่งถอยหลัง

  4. บังคับเลี้ยวซ้าย

  5. บังคับเลียวขวา

  6. ทดสอบการชาร์จแบต

รถบังคับดริฟ

รถบังคับดริฟ ISUZU

รถบังคับดริฟ ISUZU