วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

คุณสามารถชำระเงินค่าสินค้าของ KAITOY.com ได้ดังนี้

แจ้งชำระเงินโดยการโอนเงิน
คุณสามารถแจ้งชำระเงินได้ ดังนี้คือ
3.1 แจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บ

* กรุณาตรวจสอบข้อมูล ธนาคาร , วัน/เวลาโอน และ จำนวนเงิน ให้ถูกต้องขณะแจ้งชำระเงิน