ทดสอบรถบังคับดริฟ 1:14 ISUZU สีเหลืองลายซิ่งให้กับคุณ น้องอาม สับโดด

ทดสอบรถบังคับดริฟ 1:14 ISUZU สีเหลืองลายซิ่งให้กับคุณ น้องอาม สับโดด

  1. ทดสอบการทำงานโดยรวมของรถ

  2. เดินคันเร่งหน้า

  3. เดินคันเร่งถอยหลัง

  4. บังคับเลี้ยวซ้าย

  5. บังคับเลียวขวา

  6. ทดสอบการชาร์จแบต

รถบังคับดริฟ ISUZU รถบังคับดริฟ ISUZU รถบังคับดริฟ ISUZU รถบังคับดริฟ ISUZU รถบังคับดริฟ ISUZU