ทดสอบรถบังคับดริฟ 1:14 ให้กับคุณ ฮีลมี

ทดสอบรถบังคับดริฟ 1:14 ให้กับคุณ ฮีลมี

  1. ทดสอบการทำงานโดยรวมของรถ

  2. เดินคันเร่งหน้า

  3. เดินคันเร่งถอยหลัง

  4. บังคับเลี้ยวซ้าย

  5. บังคับเลียวขวา

  6. ทดสอบการชาร์จแบต

 

รถบังคับดริฟ รถบังคับดริฟ รถบังคับดริฟ รถบังคับดริฟ รถบังคับดริฟ