ทดสอบรถบังคับดริฟ 1:14 NISSAN ให้กับคุณ Arm NaJa

ทดสอบรถบังคับดริฟ 1:14 NISSAN ให้กับคุณ Arm NaJa

 

  1. ทดสอบการทำงานโดยรวมของรถ

  2. เดินคันเร่งหน้า

  3. เดินคันเร่งถอยหลัง

  4. บังคับเลี้ยวซ้าย

  5. บังคับเลียวขวา

  6. ทดสอบการชาร์จแบต

รถบังคับดริฟ รถบังคับดริฟ รถบังคับดริฟ